A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének AlapszabályaTörvényességi felügyelet Jogorvoslat a társadalmi szervezet szerveinek határozatával szemben
  • Az egyesület felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
  • Az egyesület mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes adóhatóság látja el.
  • Az egyesület mint közhasznú szervezet felett a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék látja el.
  • A társadalmi szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.