A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének AlapszabályaAz egyesület megszűnése
  • Az egyesület megszűnik, ha
    • feloszlását a Közgyűlés kimondja,
    • feloszlatással,
    • más társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés kimondja,
    • a bíróság megszűnését megállapítja.
  • Az egyesület közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésből származó kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.