A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének AlapszabályaA tagok jogai és kötelességei
 • Az egyesület rendes tagja:
  • a Közgyűlésen tanácskozási és szavazati joggal rendelkezik,
  • választhat és választható az egyesület tisztségeire,
  • javaslatokat, indítványokat tehet,
  • megilletik az egyesület tagjainak járó kedvezmények,
  • jogosult az egyesület rendezvényein megjelenni,
  • jogosult és köteles az egyesület céljának megvalósításában legjobb tudása szerint közreműködni,
  • köteles az egyesület alapszabályának rendelkezéseit betartani,
  • köteles évente az Elnökség által megállapítőtt határidőig a Közgyűlés által megállapított összegű tagdíjat fizetni.
 • Az egyesület pártoló tagja:
  • a Közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkezik,
  • jogosult az egyesület rendezvényein megjelenni,
  • jogosult az egyesület céljának megvalósításában legjobb tudása szerint közreműködni,
  • köteles az egyesület alapszabályának rendelkezéseit betartani,
  • a Közgyűlés határozata alapján köteles a Közgyűlés által meghatározott összegű tagdíjat a Közgyűlés által megállapított határidőig befizetni,
 • Az egyesület tiszteletbeli tagja:
  • a Közgyűlésen tanácskozási joggal rendelkezik,
  • jogosult az egyesület rendezvényein megjelenni,
  • jogosult az egyesület céljának megvalósításában legjobb tudása szerint közreműködni,
  • köteles az egyesület alapszabályának rendelkezéseit betartani,
 • A közhasznú működéssel kapcsolatban keletkezett iratokba elozetes egyeztetés alapján bárki betekinthet.