Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/thomaspi/public_html2/vadvilag.hu/php/connect_vadvilag.php on line 2
Vadvilág | Magyar | Szabályzat | 10
A Vadvilág Magyar Természetfotósok Egyesületének AlapszabályaEgyéb rendelkezések
  • Az egyesület a cél szerinti tevékenysége körében jogosult polgári szolgálatot teljesítő személy foglalkoztatására.
  • Ezen alapszabály alkalmazásakor vezető tisztségviselőnek minősülnek az Elnökség és a Felügyelő bizottság tagjai, továbbá a titkár.
  • Ezen alapszabály alkalmazásakor közhasznú tevékenységnek minősül a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, jelen alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenység.
  • Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Alkotmánya, a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.


Kelt Budapesten, 2005. augusztus hó 22. napján